Hãy quên tấm bằng đại học đi – cuốn hộ chiếu đã dạy tôi nhiều hơn tất cả những gì tôi đã học được ở trường đại học

Bài viết này được đóng góp bởi: A Girl and A Bald Traveller Bạn không đọc nhầm đâu. Tôi sẽ nói lại thêm một lần nữa. “Cuốn hộ chiếu của tôi đã cho tôi học được nhiều điều hơn tất cả những gì trường đạ…