Cảm hứng cho những chuyến đi

Hãy quên tấm bằng đại học đi – cuốn hộ chiếu đã dạy tôi nhiều hơn tất cả những gì tôi đã học được ở trường đại học