Thong Nguyen
Thong Nguyen
20 Articles0 Comments

Là một người hướng nội và ít nói, sau những lần “buộc” phải di chuyển vì nhu cầu học tập, Thông đã bị nghiện những câu truyện và những trải nghiệm tại những địa điểm, những quốc gia và con người trên từng bước đường. Thông luôn quan niệm rằng sống là không chờ đợi, không vội vàng hấp tấp nhưng phải luôn luôn đấu tranh cho những gì mình yêu thích.

© TRIPZILLA 2014 - 2017