Du lịch Nhật Bản lần đầu tiên: Tôi đã đến Okinawa và đó là 1 quyết định sáng suốt!