Phuong Dang
Phuong Dang
63 Articles0 Comments

Là một cô gái lớn lên tại Việt Nam, học tập tại Pháp nhưng Hà Phương luôn muốn đi tiếp ra bên ngoài thế giới để có thể thấy được những nền văn hóa, những câu chuyện mới lạ khác đặc biệt là văn hóa muôn màu của Châu Á. Hà Phương luôn tâm nghiệm rằng những điều làm bản thân thấy sợ hãi là những điều rất đáng thử và trải nghiệm.