Hanh Nguyen
Hanh Nguyen
7 Articles0 Comments

Bởi chúng ta chỉ có thể sống một lần duy nhất, nên hãy sống hết mình và trân trọng từng khoảnh khắc. Vì vậy, nếu bạn có cơ hội, hãy đi du lịch nhiều nơi, gặp nhiều người. Đừng theo trào lưu mà hãy đi để học, để trải nghiệm và để trưởng thành.