Avatar
Lan Nguyen
90 Articles0 Comments

Là một con người giản dị, thích ngao du đây đó cho thõa cái chí tự do tự tại, Lan thường tìm cơ hội để khám phá những vùng đất mới và lưu lại trải nghiệm đáng nhớ của mình vào cuốn sổ tay “thần thánh”. Với quan niệm sống thành thật rồi sẽ được đón nhận một cách chân thành, Lan tin rằng cuộc sống vốn đã muôn màu, mình không cần “vẽ” thêm, chỉ việc tận hưởng nó một cách tự nhiên.