Đời Sống Số

Quản lí hệ thống tàu điện ngầm Nhật Bản lên tiếng xin lỗi vì tàu khởi hành sớm 20 giây