Avatar
Minh Thi
7 Articles0 Comments

Minh Thi là blogger trang minhthi.net. Cô từng nhận học bổng Chevening đi học truyền thông tại University of Westminster và đã đi gần 30 nước. Hiện cô đang viết sách và tham gia giảng dạy về truyền thông.