Thắm Nguyễn
Thắm Nguyễn
17 Articles0 Comments

"Tham quan, du lịch là hoạt động giúp ta trải nghiệm cuộc sống & học hỏi được nhiều điều hơn. Sau mỗi chuyến đi, chúng ta sẽ cân đối lại cuộc sống và tự do về tâm lý. Vì vậy, mình luôn tâm niệm hãy tận hưởng niềm vui du lịch khi còn sức khỏe, tuổi trẻ và sự năng động."