Chơi gì ở Batam? “Đưa nhau đi trốn” với 11 trải nghiệm thú vị này