Công viên giải trí Disney thứ 3 sắp mở cửa tại Nhật Bản!