Pháp

Chụp ảnh tháp Eiffel vào buổi tối là bất hợp pháp!