Philippines – Thiên đường của người yêu biển 

El nido - Philippines