Du lịch Luang Prabang, viên ngọc được cất kỹ của Đông Nam Á