Địa Điểm Du Lịch

TP HCM lần đầu tiên kết hợp bắn pháo hoa với trình diễn ánh sáng nghệ thuật dịp lễ 30/4