Du khách rời khỏi Nhật Bản sẽ phải trả ¥1000 tiền thuế “tạm biệt”