Cảm hứng cho những chuyến đi

Đi từ Singapore sang châu Âu bằng đường bộ: chỉ cần 48 triệu trong 7 tuần