Đông Nam Á
Chuyện đi săn mây ở Tà Xùa

Bài viết được đóng góp bởi Huyền Trần. Mình trước giờ chưa từng đi săn cái gì, kể cả trai, vì biết mình không may mắn 🙂 Thế mà chiều đó lên tới Tà Xùa…

© TRIPZILLA 2014 - 2017