Nguyen LNP
Nguyen LNP
2 Articles0 Comments

Là một cây viết tự do yêu thích văn hóa, nghệ thuật, Nguyên thường đến nhiều nơi với mục đích du lịch văn hóa để tìm hiểu nét đẹp con người qua lối sống, lịch sử, và các yếu tố văn hóa khác của người dân nơi đó và chia sẻ lại qua các bài viết của mình.